dây chế kẹo

ÉP TÚI 1 VIÊN

ÉP VỈ 4 VIÊN

ÉP VỈ 10 VIÊN

đóng túi bột cốm

Pha chế bột cốm – viên nén ngậm

Dập viên (viên nén ngậm)

đóng gói cấp 2

IPC

qc

Kiểm soát chất lượng