LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NHÀ MÁY

08/08/2008

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NHIÊN VIỆT

2008 – 2011

DỰ ÁN NHÀ MÁY VIETNAT ĐƯỢC HÌNH THÀNH

2011 – 2019

TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG TẠI XƯỞNG SẢN XUẤT MỸ THO, TIỀN GIANG

Tháng 11 – 2019

NHÀ MÁY VIETNAT ĐƯỢC THÀNH LẬP

NĂM 2020

BỘ Y TẾ – CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GMP

NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG ĐẠT CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2018