sẢN XUẤT AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH, HIỆU QUẢ, ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

pha chế viên ngậm

ÉP TÚI 1 VIÊN

ÉP VỈ 4 VIÊN

ÉP VỈ 10 VIÊN

đóng túi bột cốm

Pha chế bột cốm – viên nén ngậm

Dập viên (viên nén ngậm)

đóng gói cấp 2

qc

ipc

Kiểm soát chất lượng

kho hàng